Lerdala

Forkod
168323
Namn
Lerdala
Län
Skaraborgs
Pastorat
åtminstone sedan 1400-talet Berg.
Husförhörslängd
1773-.

Administrativ historik

Namn
Lerdala
Geo-id
168323000
Tid
0 - 9999