Liared

Forkod
158421
Namn
Liared
Indelning
efter 1546 införlivat Igelsered (delvis).
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1961 Böne, 1962- Hössna.
Husförhörslängd
1792-.

Administrativ historik

Namn
Liared
Geo-id
158421000
Tid
0 - 9999