Liden

Forkod
228113
Namn
Liden
Alias
Indals-Liden
Indelning
senast omkring 1300 utbrutet Holm.
Län
Västernorrlands
Pastorat
början av 1300-talet Liden och Holm, sedan -1889 Indal, 1889-03-15Liden och Holm.
Husförhörslängd
1778-.

Administrativ historik

Namn
Liden (y-län)
Geo-id
228113000
Tid
0 - 9999