Lidhult

Forkod
78116
Namn
Lidhult
Län
Kronobergs
Pastorat
-1942 Odensjö, 1943- Lidhult, Odensjö och Vrå.
Husförhörslängd
1788-.

Administrativ historik

Namn
Lidhult
Geo-id
78116000
Tid
0 - 9999