Lilla Beddinge

Forkod
128725
Namn
Lilla Beddinge
Alias
Bedinge, Bitinge
Län
Skåne
Pastorat
Källstorp.
Husförhörslängd
(1683), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Lilla beddinge
Geo-id
128725000
Tid
0 - 9999