Lilla Harrie

Forkod
126108
Namn
Lilla Harrie
Län
Skåne
Pastorat
-1961 Örtofta, 1962- Stora Harrie.
Husförhörslängd
(1687), 1814- (lucka 1835-1842).

Administrativ historik

Namn
Lilla harrie
Geo-id
126108000
Tid
0 - 9999