Lilla Rytterne

Forkod
198000
Namn
Lilla Rytterne
Alias
Vikhus
Indelning
1818-01-01 uppgått i Rytterne.
Län
Västmanlands
Pastorat
omkring 1300 eget, 1325-1817 Stora Rytterne.
Husförhörslängd
1680-1817.