Lilla Slågarp

Forkod
128700
Namn
Lilla Slågarp
Indelning
1980-01-01 uppgått i Alstad.
Län
Skåne
Pastorat
-1924 Stora Slågarp, 1924-05-01-1979 Västra Alstad.
Husförhörslängd
(1683), 1825-1979.