Lillkyrka

Forkod
38110
Namn
Lillkyrka
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden Lillkyrka och Arnö, därefter -1942 Lillkyrka och Boglösa, 1943(beslut 1919-07-16 och 1942-10-23)-1961 Lillkyrka, Boglösa och Vallby, 1962- Veckholm.
Husförhörslängd
1730-.

Administrativ historik

Namn
Lillkyrka (c-län)
Geo-id
38110000
Tid
0 - 9999