Lima

Forkod
202303
Namn
Lima
Indelning
troligen 1200-talet utbruten ur Malung, 1500-talet utbrutet Transtrand som kapellag, 1914 särskild kyrkobokföring för Rörbäcksnäs, 1923-04-06 indelad i två kbfd: Lima kbfd och Rörbäcksnäs kbfd, 1971-0
Län
Dalarnas
Övrigt
Rörbäcksnäs kbfd motsvarar ej helt det tidigare kyrkobokföringsområdet.
Pastorat
förr möjligen Mora, omkring 1400-1616 Malung, 1616-09-08-1867 Lima och Transtrand, 1867-05-01 - (beslut 1859-08-06 och 1867-04-20) eget.
Husförhörslängd
1733-.
Arkiv
dispensarkiv, hela arkivet i Lima.

Administrativ historik

Namn
Lima
Geo-id
202303000
Tid
0 - 9999