Lima kbfd

Forkod
202300
Namn
Lima kbfd
Indelning
1923-04-06 bildat inom Lima församling, 1971-03-31 upplöst.
Län
Dalarnas

Administrativ historik

Namn
Lima
Geo-id
202303000
Tid
0 - 9999