Lindberg

Forkod
138313
Namn
Lindberg
Indelning
omkring 1420 utbrutet Nya Varberg, sedan åter införlivat.
Län
Hallands
Pastoratskod
81402
Pastorat
-1616 Lindberg och Torpa, 1616-1882 Varberg, 1882(beslut 1874-11-13)-1961 Lindberg och Torpa, 1962- Lindberg, Torpa, Valinge och Stamnared.
Husförhörslängd
1806-.

Administrativ historik

Namn
Lindberg
Geo-id
138313000
Tid
0 - 9999