Linderöd

Forkod
118033
Namn
Linderöd
Alias
Linneröd
Län
Kristianstads
Pastorat
-1922 Äsphult, 1922-1001 - 1961 Linderöd och Äsphult, 1962- Västra Vram.
Husförhörslängd
(1697), 1833(lucka 1862-1864).
Arkiv
1755-06-27 brand, största delen förstörd.

Administrativ historik

Namn
Linderöd
Geo-id
118033000
Tid
0 - 9999