Lindome

Forkod
148103
Namn
Lindome
Län
Västra Götalands
-1970 Hallands län, 1971- Göteborgs och Bohus län.
Pastorat
-1967 Tölö, 1968eget.
Husförhörslängd
(1762), 1823
Arkiv
mikrofilmer på landsarkivet i Lund.

Administrativ historik

Namn
Lindome
Geo-id
148103000
Tid
0 - 9999