Lista

Forkod
48414
Namn
Lista
Alias
Lidstad
Län
Södermanlands
Pastorat
-1961 Gillberga, 1962- Öja.
Husförhörslängd
1745

Administrativ historik

Namn
Lista
Geo-id
48414000
Tid
0 - 9999