Listerby

Forkod
108107
Namn
Listerby
Län
Blekinge
Pastorat
-1961 Listerby och Förkärla, 1962- Listerby, Förkärla, Hjortsberga och Edestad.
Husförhörslängd
(1683), 1801-.

Administrativ historik

Namn
Listerby
Geo-id
108107000
Tid
0 - 9999