Litslena

Forkod
38119
Namn
Litslena
Län
Uppsala
Pastorat
-1921 eget, 1921-05-01-1961 Litslena och Husby-Sjutolft, 1962- Villberga.
Husförhörslängd
1719

Administrativ historik

Namn
Litslena
Geo-id
38119000
Tid
0 - 9999