Livbataljonsförsamlingen

Forkod
18000
Namn
Livbataljonsförsamlingen
Indelning
1694-01-01 utbruten ur Hovförsamlingen, 1790-08-22 införlivat Södra bataljonsförsamlingen, 1791 uppgått i Svea livgarde.
Län
Stockholms
Övrigt
bataljon inom Svea livgarde.
Husförhörslängd
1772-1791.