Ljuder

Forkod
76104
Namn
Ljuder
Län
Kronobergs
Pastorat
-1921 Långasjö, 1921-05-01- eget.
Husförhörslängd
(1699), 1726-.

Administrativ historik

Namn
Ljuder
Geo-id
76104000
Tid
0 - 9999