Ljungby

Forkod
78101
Namn
Ljungby
Län
Kronobergs
Övrigt
födelser vid Ljungby lasarett 1929-1946 införda i särskild födelsebok, som förvaras hos pastorsämbetet.
Pastoratskod
60308
Pastorat
-1524 Angelstad, därefter en kort tid eget, sedan -1919 Angelstad, 1919-0501-1961 Ljungby, Angelstad och Känna, 1962- eget.
Husförhörslängd
1750-.

Administrativ historik

Namn
Ljungby (g-län)
Geo-id
78101000
Tid
0 - 9999