Ljunghem

Forkod
168310
Namn
Ljunghem
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Varola, 1962- Värsås.
Husförhörslängd
1782-.

Administrativ historik

Namn
Ljunghem (r-län)
Geo-id
168310000
Tid
0 - 9999