Ljungsarp

Forkod
155209
Namn
Ljungsarp
Län
Älvsborgs
Pastorat
Daistorp.
Husförhörslängd
(1749), 1807-.

Administrativ historik

Namn
Ljungsarp
Geo-id
155209000
Tid
0 - 9999