Ljur

Forkod
152709
Namn
Ljur
Län
Älvsborgs
Pastorat
Nårunga.
Husförhörslängd
(1785), 1823-.

Administrativ historik

Namn
Ljur
Geo-id
152709000
Tid
0 - 9999