Ljushult

Forkod
158308
Namn
Ljushult
Län
Älvsborgs
Pastorat
Sexdrega.
Husförhörslängd
(1809), 1837,
Arkiv
1921 vid brand har flyttningsboken 1895-1921 förstörts.

Administrativ historik

Namn
Ljushult
Geo-id
158308000
Tid
0 - 9999