Ljusne

Forkod
218204
Namn
Ljusne
Alias
Maråker
Indelning
1828 utbruten ur Söderala som bruksförsamling, 1896 ombildad till kapellag inom Söderala församling, 1917-05-01 utbruten ur Söderala.
Län
Gävleborgs
Pastorat
Söderala.
Husförhörslängd
1896-
Arkiv
före 1896 Ingår i Söderala.

Administrativ historik

Namn
Maråker
Geo-id
218204001
Tid
1828 - 1895
pre
Söderala 218205002
1620 - 1827
succ
Söderala 218205004
1896 - 1913
Namn
Ljusne
Geo-id
218204000
Tid
1917 - 9999
pre
Söderala 218205005
1914 - 1916