Åsbo

Forkod
56004
Namn
Åsbo
Län
Östergötlands
Pastorat
-1961 eget, 1962-1972 Åsbo, Malexander och Blåvik, 1973- Ekeby.
Husförhörslängd
1789-.

Administrativ historik

Namn
Åsbo
Geo-id
56004000
Tid
0 - 9999