Locketorp

Forkod
168316
Namn
Locketorp
Län
Skaraborgs
Pastorat
Väring.
Husförhörslängd
(1773), 1795-.

Administrativ historik

Namn
Locketorp
Geo-id
168316000
Tid
0 - 9999