Lockne

Forkod
238005
Namn
Lockne
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Övrigt
invånare kan till 1941 undantagsvis sökas i Undersåkers lappförsamling.
Pastorat
tidigare eget, åtminstone sedan 1500-talet Brunflo.
Husförhörslängd
1695-.

Administrativ historik

Namn
Lockne
Geo-id
238005000
Tid
0 - 9999