Åsbräcka

Forkod
156202
Namn
Åsbräcka
Län
Älvsborgs
Pastorat
Rommele.
Husförhörslängd
1776-.

Administrativ historik

Namn
Åsbräcka
Geo-id
156202000
Tid
0 - 9999