Lojsta

Forkod
98074
Namn
Lojsta
Län
Gotlands
Pastorat
-1589 eget, 1589- Fardhem.
Husförhörslängd
omkring 1735-

Administrativ historik

Namn
Lojsta
Geo-id
98074000
Tid
0 - 9999