Lokrume

Forkod
98020
Namn
Lokrume
Län
Gotlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1925 Fole, 1925-05-01- (beslut 1919-08-29 och 192501-30, Väskinde.
Husförhörslängd
(1757), 1799-.

Administrativ historik

Namn
Lokrume
Geo-id
98020000
Tid
0 - 9999