Lommeland

Forkod
148605
Namn
Lommeland
Län
Västra Götalands
Pastorat
Näsinge.
Husförhörslängd
1811-.

Administrativ historik

Namn
Lommeland
Geo-id
148605000
Tid
0 - 9999