Long

Forkod
166005
Namn
Long
Län
Skaraborgs
Pastorat
Levene.
Husförhörslängd
(1770), 1810-.

Administrativ historik

Namn
Long
Geo-id
166005000
Tid
0 - 9999