Asby

Forkod
51202
Namn
Asby
Län
Östergötlands
Pastorat
-1938 eget, 1939(beslut 1917-11-09 och 1937-07-30)-1961 Asby och Torpa, 1962- Asby, Torpa och Norra VI.
Husförhörslängd
1783-.

Administrativ historik

Namn
Asby
Geo-id
51202000
Tid
0 - 9999