Lösen

Forkod
108005
Namn
Lösen
Indelning
1743 införlivat Lyckeby.
Län
Blekinge
Pastorat
-1692 Lösen och Augerum, 1693(beslut 1632-06-18)-1743 Lösen, Augerum och Lyckeby, 1743-1920 Lösen och Augerum, 1920-05-01-1976 Lösen, Augerum och Flymen, 1976-05-01- Augerum.
Husförhörslängd
(1683), 1808-.

Administrativ historik

Namn
Lösen
Geo-id
108005000
Tid
0 - 9999