Loshult

Forkod
116303
Namn
Loshult
Län
Kristianstads
Pastorat
-1866 Osby, 1866- (beslut 1857-01-30) eget.
Husförhörslängd
(1683), 1780

Administrativ historik

Namn
Loshult
Geo-id
116303000
Tid
0 - 9999