Löt

Forkod
38116
Namn
Löt
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1927 Hacksta, 1927-05-01- (beslut 1919-06-19 och 1925-12-31) Villberga.
Husförhörslängd
1765-.

Administrativ historik

Namn
Löt (c-län)
Geo-id
38116000
Tid
0 - 9999