Löt

Forkod
58100
Namn
Löt
Indelning
1803 (beslut 1783-10-21) uppgått i Borg och Löt (Norrköpings Borg).
Län
Östergötlands
Pastorat
åtminstone till 1540 Löt och Borg, sedan -1696 eget, 1696-1802 Borg.
Husförhörslängd
  • 1773-1802.