Lovene

Forkod
168600
Namn
Lovene
Indelning
tidigt införlivat Holma, 1540 uppgått i Karleby.
Län
Skaraborgs
Pastorat
till omkring 1430 Karleby, sedan Slöta.