Lövestad

Forkod
126510
Namn
Lövestad
Län
Skåne
Pastorat
-1961 Lövestad och Fågeltofta, 1962- Lövestad, Vanstad, Tolånga och Röddinge.
Husförhörslängd
(1683), 1831-.
Arkiv
1744-04-27 brand, böcker före 1709 förstörda.

Administrativ historik

Namn
Lövestad
Geo-id
126510000
Tid
0 - 9999