Lovö

Forkod
12504
Namn
Lovö
Län
Stockholms
-1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län.
Övrigt
enligt beslut 1910-12-09 vissa personer kyrkobokförda i Hovförsamlingen; 1634-1668 personligt prebende åt kyrkoherden i Storkyrkoförsamlingen, ej annex vilket ofta uppges.
Pastorat
-1961 eget, 1962- Ekerö.
Husförhörslängd
1688-.

Administrativ historik

Namn
Lovö
Geo-id
12504000
Tid
0 - 9999