Ludgo

Forkod
48017
Namn
Ludgo
Län
Södermanlands
Pastorat
-1595 Ludgo och Bogsta, 1596-1961 Ludgo och Spelvik, 1962- Runtuna.
Husförhörslängd
1750-.

Administrativ historik

Namn
Ludgo
Geo-id
48017000
Tid
0 - 9999