Lugnås

Forkod
168010
Namn
Lugnås
Län
Skaraborgs
Pastorat
tidigare moderförsamling, sedan medeltiden Björsäter.
Husförhörslängd
(1739), 1794-.

Administrativ historik

Namn
Lugnås
Geo-id
168010000
Tid
0 - 9999