Lundby kbfd

Forkod
148000
Namn
Lundby kbfd
Indelning
1951-01-01 bildat inom Lundby församling, 1957-04-01 utbrutet Biskopsgårdens kbfd, 1960-12-31 upplöst vid församlingsdelning.
Län
Västra Götalands
Pastorat
Lundby.