Lunds landsförsamling

Forkod
128100
Namn
Lunds landsförsamling
Indelning
1944-01-01 uppgått i Lunds domkyrkoförsamling (och Hardeberga).
Län
Skåne
Övrigt
oklart när församlingen bildats, omfattade på 1800-talet även hospitalsfastigheterna inom staden, varför den möjligen utgjort en fortsättning på den forna hospitalsförsamlingen, som även innefattat la
Pastorat
Lunds stadsförsamling.
Husförhörslängd
1813-1943.