Lunger

Forkod
198400
Namn
Lunger
Indelning
1449 uppgått i Götlunda.
Län
Västmanlands