Lyckeby

Forkod
108000
Namn
Lyckeby
Indelning
1743 uppgått i Lösen.
Län
Blekinge
Pastorat
-1564 eget, 1564-06-12-1650 Lyckeby och Sturkö, 1650-1653 eget, 1653-1692 Lyckeby och Sturkö, 1693(beslut 1632-06-18)-1743 Lösen.
Husförhörslängd
1683, 1701 och 1717.