Lyngby

Forkod
128119
Namn
Lyngby
Alias
Ljungby
Län
Skåne
Pastorat
förr troligen Lyngby och Genarp, senast 1591-1925 Lyngby, Genarp och Gödelöv, 1925-05-01-1961 Lyngby och Genarp, 1962-1974 Lyngby, Genarp och Gödelöv, 1974-06-12- Genarp.
Husförhörslängd
(1683), 1806-.

Administrativ historik

Namn
Lyngby
Geo-id
128119000
Tid
0 - 9999