Lyngsjö

Forkod
118018
Namn
Lyngsjö
Län
Kristianstads
Pastorat
-1961 Köpinge, 1962- Everöd.
Husförhörslängd
(1697), 1811- (luckor 18241825 och 1834).
Arkiv
1752-06-22 brand, förstört.

Administrativ historik

Namn
Lyngsjö
Geo-id
118018000
Tid
0 - 9999