Åsens kbfd

Forkod
203900
Namn
Åsens kbfd
Indelning
från 1918 särskild kyrkobokföring inom Älvdalens församling, 1923-04-06 av KMt stadfäst kbfd, 1976-12-31 upplöst.
Län
Dalarnas
Husförhörslängd
1918-1976.